Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διήμερης διεθνούς επιστημονικής συνάντησης με τίτλο: “Νέες ευκαιρίες και προοπτικές της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων” ,που διεξήχθηκε  στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα το διήμερο 22 και 23 Μαρτίου 2017, με την συμμετοχή εξήντα (60) Καθηγητών Πανεπιστημίων από Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική και Αυστραλία.

http://wastewater2016.eap.gr/images/logo-trans.png

INVITATION

The Hellenic Open University is organizing the 2nd distance education e-learning Summer School on "Wastewater and Biosolids Management " (WWSS16), in the context of the Postgraduate Study Programme “Waste Management”. The School will take place on July 18-23, 2016, in Patras.
Experts in the field from Hellenic and foreign universities and research institutes from different countries (Cyprus, Germany, Greece, Israel, Italy, Slovenia, Spain, Switzerland, USA, and Turkey) will present information on  the new trends in wastewater management technologies and biosolids and will also report  interesting case studies.
WWSS16 summer school's target group are public and private institutions, undergraduate, graduate students, doctoral students, postdoctoral researchers and generally scientists interested in wastewater and biosolids management issues.
As of this current year, the presentations will be in English. We wish and intend to internationalize our Summer School Program, so that students, scientists, and professionals worldwide, can participate. I would cordially like to invite all interested parties to register to the WWSS16 via its website, and to disseminate this educational event.
Finally, I would like to express my warmest thanks to all those who have supported this effort, and especially my colleagues from the Hellenic and foreign universities and research institutes.

editorialSincerely Yours

Associate Professor Dr. Ioannis K. Kalavrouziotis
HELLENIC OPEN UNIVERSITY
SCHOOL OF SCIENCE and TECHNOLOGY