Λογισμικό "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Σημείωση: Η παρούσα εφαρμογή δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Διαχείριση Αποβλήτων>> του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουτης από την κα Έλενα Αλεξοπούλου (MSc) και φέρει τίτλο <<Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής αναφορικά με τη Νομοθεσία των Στερεών και Υγρών Αποβλήτων>>.
Επιβλέπων της Δ.Ε. ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΑΠ Δρ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης , με την συμβολή του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Χατζηλυγερούδη και της Φωτεινής Γριβοκωστοπούλου από το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.