Ολοκληρώθηκε το τρίτο Διεθνές εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, Θερινό Σχολείο του ΕΑΠ με τίτλο: «Wastewater and Biosolids Management (WWSS17)» που διεξήχθη από 17-22 Ιουλίου στο ΕΑΠ.
   Σε αυτό δίδαξαν περί τους τριάντα Έλληνες και Ξένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων και ερευνητικών Ινστιτούτων (Αμερική, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία,  Ιταλία, Σλοβενία, Ιορδανία, Φιλιππίνες).  Απευθύνθηκε σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων και στόχευσε στην ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές διαχείρισης κυρίως των υγρών αποβλήτων, αλλά και των βιοστερεών, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας από διαφορετικές χώρες. Για πρώτη δε φορά το Σχολείο υποστηρίχθηκε από την International Water Association.
   Το Σχολείο  το παρακολούθησαν εκτός των ξένων συμμετεχόντων και στελέχη Περιφερειών της Χώρας, Υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Δημ. Τάξεως), Διαχειριστικών Αρχών, αλλά και Ιδιωτικών Φορέων (ΔΕΗ, εταιριών, κ.α.) που απασχολούνται υπηρεσιακά με τα θέματα της διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών.
   Το Σχολείο αποτελεί  πλέον θεσμό , όπως τόνισε στο κλείσιμο των παρουσιάσεων ο Καθηγητής Ιωάνννης  Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ και επιστημονικός υπεύθυνος της εκπαίδευσης κάτι που επιβάλλει την συνέχιση και διευρυνσή του.
   Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την τελευταία ημέρα του θερινού σχολείου μια τεχνική επίσκεψη στο Κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων του Δήμου Αιγίου και να επιμορφωθούν στις διαδικασίες επεξεργασίας αποβλήτων μέσω μεμβρανών από τον Καθηγητή Δημήτρη Βαγενά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, και από στελέχη της ΔΕΥΑ Αιγίου.