Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ΕΑΠ στα πλαίσια της παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό Π.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017.

Στην Ημερίδα ομιλητές ήταν ο Σπύρος Πανδής, Καθηγητής  Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών   "Ατμοσφαιρικά νανοσωματίδια και ανθρώπινη υγεία", και ο Καθηγητής Ιωάννης Τοκατλίδης, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης , Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ‘Ορθολογική αξιοποίηση του νερού για μια γεωργία προσαρμόσιμη στις  περιβαλλοντικές μεταβολές’.

Η ανάλυση των στόχων του  Π.Μ.Σ. '"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" έγινε από  τον Καθηγητή  Ιωάννη Κ. Καλαβρουζιώτη,  Κοσμήτορα ΣΘΕΤ, Διευθυντή Σπουδών ΔΙΑ /ΕΑΠ.

Στο τέλος οι Ομιλητές απάντησαν σε ερωτήματα των Φοιτητών και του λοιπού πολυπληθούς ακροατηρίου.