Πραγματοποιήθηκαν το σάββατο 13 Απριλίου, 2019, δύο (2) επισκέψεις στα πλαίσια του ΔΙΑ 60 των φοιτητών των τμημάτων Θεσσαλονίκης και Πατρών στους βιολογικούς καθαρισμούς Αγγελοχωρίου, Θεσσαλονίκης και Αιγίου αντίστοιχα.