Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Απριλίου, η Ημερίδα για την διαχείριση των Υδατικών Πόρων  στην Αχαία, που διοργάνωσαν, το  Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης αποβλήτων του ΕΑΠ και ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος (ΗWA) στα πλαίσια του Patras IQ 2019. (Δελτίο τύπου)