Περιοδικά - Συνέδρια

Περιοδικά

Συνέδρια

  • Apostolos G Kelessis, Pavlos Kassomenos, Maximos J Petrakakis, Eirini Karakatsouli, "Benzene Levels in the Atmosphere of Large Greek Urban Centers", 17th International MESAEP Symposium Istanbul/Turkey, September 28 to October 1, 2013
  • Ε. Καρατσίβου και Χ. Καραπαναγιώτη, «Αξιολόγηση της υπάρχουσας διαχείρισης των ιατρικών στερεών αποβλήτων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας και προτάσεις για βελτίωση» 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΣΔΑ, Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε κρίση, Νέες προκλήσεις και προοπτικές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012.
  • E. Remoundaki, A. Bourliva, R. E. Mamouri, A. Papayannis, C. Samara and M. Tsezos PM10 concentration levels, composition and morphology and aerosol vertical profiles by multi-wavelength Raman-Lidar during a Saharan dust transport event over Athens, Greece, Proceedings of Pre10 Conference, Corfu, Greece, 5-9 July, 2010.
  • Δημητριάδου A., και Καραπαναγιώτη X.K., «Tασενεργές ενώσεις και πράσινες λύσεις: Ιδιότητες, τύχη, και επιπτώσεις» 3ο Συνέδριο Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σεπ. 2009, Θεσσαλονίκη.
  • Χριστίνα Κουρεντή, Σταυρούλα Πουλή, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και Σωτήριος Βαρνάβας, 2014. Διερεύνηση επιλογών και κριτηρίων, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης, μετά από πρόκληση περιβαλλοντικών ζημιών σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους στην Ελλάδα, ελληνική εδαφολογική εταιρία , Πάτρα