Περιοδικά - Συνέδρια

Περιοδικά

 • K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti , N. Mamassis , I.K. Kalavrouziotis, 2016. Urban planning and water management in Western Greece during the Classical and Hellenistic periods: the case of the Aetolian Makyneia. Water Supply IWA Journal, DOI: 10.2166/ws.2016.145
 • Golfinopoulos, A., Kalavrouziotis, I.K., Aga, V., 2016. The hydraulic technologies for the wastewater management applied in ancient Greece- A review. Desalination and Water Treatment, doi:10.1080/19443994.2016.1179224
 • Papaioannou, D., Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., Papadopoulos, F., 2016. Critical Ranges of Pollution Indices: A Possible Tool for Predicting Soil Heavy Metal Pollution Under Long Term Wastewater Reuse, Toxicological and Environmental Chemistry,DOI: 10.1080/02772248.2016.1189555
 • Giannakopoulos, E., Isari, E., Bourikas, K., Karapanagioti, H.K., Psarras, G., Kalavrouziotis, I.K. 2016. Oxidation of Municipal Wastewater by Free Radicals Mechanism.A UV/Vis Spectroscopy Study. Environmental Management, 10.1016/j.jenvman.2016.07.055

Συνέδρια

 • Τσίπα Χ., Ι. Δ. Μαναριώτης, Χ.Κ. Καραπαναγιώτη (2016) Χρήση ροφητικού υλικού Biochar για την απομάκρυνση χαμηλής συγκέντρωσης υδραργύρου από υδατικά διαλύματα. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: έρευνα και εκπαίδευση με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη» 2-4 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
 • Κανελλοπούλου Ζ., Κελέσης Α., Μαλέα Π., Πετρακάκης Μ.Ι., Κασσωμένος Π. και Τζουμάκα Π., "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: Έρευνα και Εκπαίδευση με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016
 • Κελέσης Α., Κωστέα Β., Κασσωμένος Π., Ρεμουντάκη Ε. και Πετρακάκης Μ.Ι., "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ", 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: Έρευνα και Εκπαίδευση με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016
 • Κελέσης Α., Λίτου Φ., Ευαγγελόπουλος Β, Κασσωμένος Π., Ζώρας Σ., Σωτηρόπουλος Δ. και Πετρακάκης Μ.Ι., "ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΡΜ10 ΚΑΙ ΡΜ2.5 ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ", 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: Έρευνα και Εκπαίδευση με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016.
 • Ιωάννης Μόσχος και Αλέξανδρος Κατσαούνης, ''Ανάλυση ρύπων από ελαφρά οχήματα στον πολεοδομικό ιστό της Πάτρας'', Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, σελ 66, Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2016
 • K. Kollyropoulos , F. Georma , F. Saranti , N. Mamassis , I.K. 2016. A preliminary study on urban planning and water and drainage management practices in the Ancient Greek settlement of the Aetolian Makyneia, Greece. 4th IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations (WWAC2016) – September 17-19, Coimbra, Portugal.
 • D. Papaioannou, I.K., Kalavrouziotis, P.H., Koukoulakis, F. Papadopoulos, P.Psoma, 2016. Heavy metal transfer to Beta vulgaris L., under soil pollution and wastewater reuse. 13th IWA International Conference on Small Water and Wastewater Systems, 14-16 September, Athens, Greece.
 • D. Papaioannou, I.K., Kalavrouziotis, P.H., Koukoulakis, F. Papadopoulos 2016. Interrelationship of pollution indices with plant yield, pH and EC under enrich soil with heavy metals. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Turkie, 31August-03 September.
 • Giannakopoulos, E., Alexandropoulou, S., Isari, E., Bourikas, K., Karapanagioti, H.K.,Kalavrouziotis, I.K., 2016. Sustainable Degradation of Municipal Sludge by Using Phytochemical Molecules with Antioxidative Activity. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment International Conference, 3-8 July, Mykonos, Greece,p.144-147
 • Nikolaidou P., Triantafyllou A., Kantiranis N. and Filippidis A. ‘MINERALOGICAL COMPOSITION OF SUSPENDED PARTICLES PM10 IN THE PTOLEMAIS-KOZANI AREA, MACEDONIA, GREECE’, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, 2016, Proceedings of the 14 th Intern. Congress, Thessaloniki, May 2016