Περιοδικά - Συνέδρια

Περιοδικά

 • K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti , N. Mamassis , I.K. Kalavrouziotis, 2017. Urban planning and water management in Western Greece during the Classical and Hellenistic periods: the case of the Aetolian Makyneia. Water Supply IWA Journal, 17.3, DOI: 10.2166/ws.2016.145, pp. 621-630.
 • D. Papaioannou, I.K. Kalavrouziotis, P.H. Koukoulakis, F. Papadopoulos and P. Psoma, 2017. Metal fixation under soil pollution and wastewater reuse. Desalination and Water Treatment Journal, Vol.65 pp.43-51.
 • Evangelos Giannakopoulos, Ioannis K. Kalavrouziotis, Hlias Dimitrelos, Prodromos. H. Koukoulakis, Soterios P. Varnavas, Frantzis Papadopoulos ,2017. "Evaluation of interactions among sewage sludge bioavailable metals from WWTPs using DTPA agent", Desalination and Water Treatment Journal, Vol. 71, pp. 25-31.
 • Petros Gikas, Ezio Ranieri, Dimitrios Sougioultzis, Maria Farazaki and George Tchobanoglous. "Alternative collection systems for decentralized wastewater management: an overview and case study of the vacuum collection system in Eretria town, Greece", Water Practice & Technology Vol 12 No 3, doi: 10.2166/wpt.2017.050
 • Komilis, D., et al. Generation and composition of medical wastes from private medical microbiology laboratories. Waste Management 61 (2017) 539–546, http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.01.033

Συνέδρια

 • Παπαγεωργίου Ε., Καλαβρουζιώτης Ι.Κ., Καραπαναγιώτη Χ.Κ., 2017 Καταγραφή πλαστικών και μικροπλαστικών απορριμμάτων στα λύματα γενικού νοσοκομείου Αθηνών και στα επεξεργασμένα λύματα κέντρου επεξεργασίας λυμάτων μιας μικρού μεγέθους και μιας μεσαίου μεγέθους πόλης, 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων και η συμβολή της στην κυκλική οικονομία», 14-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Νο F7.
 • Παντελίδης Εμμανουήλ, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Κασσωμένος Παύλος, Γκάρας Στέλιος, "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΙΩΔΟΥΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ", 37o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 19-21 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Papamanolis Georgios, Giannakopoulos Evangelos and Kalavrouziotis Ioannis 2017. Shipyards Waste and Sustainable Management in Greece. Case study, 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2017, 31 August-2 September 2017, Rhodes, Greece.
 • Giannakopoulos E., Isari E, Alexandropoulou S., Bourikas, K, Karapanagioti H.K., Kalavrouziotis I.2017. Spectroscopic evaluation of modified biosolids. Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, planning and Economics, Thessaloniki, Greece, June, 25-30, ISBN:978-618-5271-15-2.
 • Tsakalou C., Tsakiridis P.E. Characterization and Leachability Evaluation of Fly and Bottom Ashes Generated During Incineration of Medical Wastes, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, 21-24 June 2017.
 • Lais A., Barampouti E.M., Mai S.*, Challenges and opportunities of anaerobic digestion of agricultural residues and livestock manure in the regional unit of Florina, Greece, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 21-24 June 2017, Athens, Greece.
 • Παληογιάννης Ν.Σ., Μάη Σ., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Ανάκτηση υλικών από απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με έμφαση σε κινητά τηλέφωνα και Η/Υ, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Λάης Α., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Μάη Σ., Δυναμικό παραγωγής ενέργειας με αναερόβια χώνευση από αγροτικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα στο νομό Φλώρινας, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Κούρος Ν., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Μάη Σ., Προοπτικές και προκλήσεις ενεργειακής αξιοποίησης εξαντλημένων σπόρων στις ελληνικές ζυθοποιίες, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Κοίλιαρης Π., Μάη Σ., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Βιομηχανική παραγωγή εκρηκτικών: Περιβαλλοντικός αντίκτυπος αποβλήτων και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Κανελλοπούλου Ζ., Κελέσης Α., Μαλέα Π., Πετρακάκης Μ.Ι., Κασσωμένος Π. και Τζουμάκα Π. "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ (2006-2013)" 6ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 5-7 ΜΑΪΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Ευαγγελόπουλος Β., Λίτου Φ., Κελέσης Α., Κασσωμένος Π., Ζώρας Σ., Σωτηρόπουλος Δ. και Πετρακάκης Μ.Ι. "ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" 6ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 5-7 ΜΑΪΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Γούναρη Β., Κελέσης Α. και Κασσωμμένος Π. "ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" 6ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 5-7 ΜΑΪΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ