Λογισμικό επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και  ιλύος - Decision Support System for Wastewater and Biosolid Reuse

Πρόκειται για εφαρμογή λογισμικού που επεξεργάσθηκε και υλοποίησε ύστερα απο ερευνα τρισήμιση ετών  η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου μας 'Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Aποβλήτων' και το οποίο σε αυτή του την έκδοση διανέμεται στους φοιτητές μας ατελώς.

Η Πλήρης έκδοση που θα αφορά Πανεπιστήμια, ερευντικά κέντρα, ερευνητές, Φορείς κ.α. θα διατεθεί σε ελληνική, αγγλική, κινεζική έκδοση συντόμως.

Η εφαρμογή βρίσκεται στη διεύθυνση:
Οι ελληνικές οδηγίες χρήσης:
http://wdss.eap.gr/wwes/images/WDSS-Student-User-Manual-el-GR-v1.0.pdf

Λογισμικό "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Σημείωση: Η παρούσα εφαρμογή δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Διαχείριση Αποβλήτων>> του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουτης από την κα Έλενα Αλεξοπούλου (MSc) και φέρει τίτλο <<Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής αναφορικά με τη Νομοθεσία των Στερεών και Υγρών Αποβλήτων>>.
Επιβλέπων της Δ.Ε. ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΑΠ Δρ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης , με την συμβολή του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Χατζηλυγερούδη και της Φωτεινής Γριβοκωστοπούλου από το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.


Α. Διεπιστημονική Έρευνα : Σταθεροποίηση Προϊόντων Κ.Ε.Λ. (Υγρών και Βιοστερεών) με Χρήση Τεχνολογίας Ψυχρού Πλάσματος Ηλεκτρικών Εκκενώσεων Ατμοσφαιρικής Πίεσης για Αειφορική Διαχείριση στη Γεωργία

Στόχοι της έρευνας είναι:

(α) η πλήρης υγιεινοποίηση και σταθεροποίηση των παραγόμενων βιοστερεών Κ.Ε.Λ. μέσω της τεχνολογίας του ψυχρού πλάσματος και την αξιοποίηση του ως κομπόστ πλούσιο σε οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά (Ν, Ρ) και μεταλλικών ιχνοστοιχείων προσβλέποντας στην αντικατάσταση της χημικής λίπανσης,

(β) η πλήρης υγιεινοποίηση και σταθεροποίηση ΕΥΑΑ των Κ.Ε.Λ. μέσω της τεχνολογίας του ψυχρού πλάσματος και επαναχρησιμοποίησή του ως μέσω νερό άρδευσης προσβλέποντας στην μείωση της κατανάλωσης ύδατος για αρδευτική χρήση,

(γ) μείωση του όγκου εισροής ξενοβιοτικών μορίων, όπως φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, στο περιβάλλον με την υγιεινοποίηση των βιοστερεών μέσω της τεχνολογίας του ψυχρού πλάσματος, και

(δ) αξιολόγηση της φυσιολογίας και ανάπτυξης του φυτού από την χρήση των σταθεροποιημένων και υγιεινοποιημένων προιόντων Κ.Ε.Λ.

(ε) υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης

Ερευνητική συνεργασία των εργαστηρίων Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων (Διευθυντής καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και Dr. Βαγγέλης Γιαννακόπουλος) , του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Παν. Πατρών (Αναπλ. Καθηγητής Π. Σβάρνας), του Τμήματος Φυσικής (καθηγητές Χρ. Κροντηράς και Στ. Γεωργα) και Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (επίκουρος καθηγητής Πολύκαρπος Παπαδόπουλος), και του Κτηνιατρικού εργαστηρίου Ιωαννίνων του Υπ. Γεωργίας.

Δημοσιεύσεις:

1. P.Svarnas, E. Giannakopoulos, I.Kalavrouziotis, C. Krontiras, S. Georga, R. Pasolari, P.K. Papadopoulos, I. Apostolou, D. Chrysochoou, 2020. Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolids. The Science of the Total Environment Journal, Vol. 705, 135940, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135940

2. R. Pasolari, P.K.Papadopoulos, P. Svarnas, E. Giannakopoulos, I.K.Kalavrouziotis, S. Georga, C. Krontiras, 2020. Macroscopic modelling of plasma effects on heat and fluid flow an FE-DBD plasma-based process, AIP Advances, https://doi.org/10.1063/1.5144385


Β.Υλοποίηση συνεργατικού ερευνητικού έργου στo πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

"Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών"

Με την συμμετοχή των:

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Χημείας, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δημητρούλα Λαμπροπούλου (Coordinator)

2. ΕΔΑΔΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , Διευθυντής καθηγητής, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.


Γ. Επαναχρησιμοποίηση Υγρών και βιοστερεών

1. Study of the effects of wastewater and sludge on soils and plants forest species and vegetables.

2. Accumulation of heavy metals in soil and plants due to reuse of wastewater and sludge.

3. Interactions between heavy metals and essential elements and their distribution in various plant parts and elemental contribution to soils and plants, with particular emphasis on the edible parts.

4. Quantification of interactions elemental contribution to soils and plant and effects on soil fertility and plant productivity

5. Effect of sludge and wastewater on plant growth and on the elemental accumulation in soil and plants in the presence of geolite

6. Assessment and prediction of heavy metal soil pollution due to the wastewater and sludge reuse or to industrial activities, by the use of pollution load index (PLI) and Transfer factor (TF) and establishment of optimum or critical levels of the above parameters.

7. Management of wastewater and sludge reuse in soils of low productivity (infertile and decertified soils) and in ecologically sensitive areas of river estuaries and lagoons.

8. Pharmaceuticals , antibiotics and care products in wastewaters.

9. Microplastics in waters and wastewaters, (IWA Book edition: Karapanagioti and Kalavrouziotis ) https://www.iwapublishing.com/books/bookarticle-author-editors/ioannis-kalavrouziotis

10. Wastewater and Biosolids Mangement, (IWA Book edition: Ioannis K. Kalavrouziotis) https://www.iwapublishing.com/books/bookarticle-author-editors/ioannis-k-kalavrouziotis


Χρηματοδότηση PhD μέσω ΕΛΙΔΕΚ , ΓΓΕΤ

“Humification of biosolids by free radicals and compost production for agriculture use”
Subject of the PhD Thesis is the humification of municipal and industrial wastewater, for the production of fertilizers/compost for agricultural use.
The complexating mechanism among wastewater and phytochemical molecules/natural monomers and polymers by free radicals, in the presence of atmospheric oxygen, will be examined and the final product, will be spectroscopically evaluated, as humification product.
Aim of the present study is to propose an environmentally friendly and also sustainable way of wastewater management, as opposed to commonly used practices.
The PhD thesis has been funded by the Hellenic Foundation by Research and Innovation and by the General Secretariat for Research and Technology from 2017-2018.


Eπιλεγμένες Δημοσιεύσεις με την ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου και συναδέλφους ερευνητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Ερυνητικών κέντρων:

Books

1. E-Proceedings IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, Edited by: I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis, Hellenic Open University Patras, Greece, March 2014,p.1390

2. Guest Editor in the Special issue ‘International Journal of Global Environmental Issues’, 2015, Vol 15 No ¾, Part I and 2016, Vol. 15, no1-2, Part II. http://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=2580 http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijgenvi&year=2016&vol=15&issue=1/2

3. Editor: I.K.Kalavrouziotis, 2017, ‘Wastewater and Biosolids Management’, IWA Book, ISBN13: 9781780408224

4. Κουκουλάκης Π., Καλαβρουζιώτης Ι., Κόκκινος Π., Η Γεωχημική Συμπεριφορά των Βαρέων μετάλλων στο Περιβάλλον, εκδόσεις Τζιολα, 2018, ISBN:978-960-418-710-2

5. H.K. Karapanagioti, F. Aydin Temel, I.K.Kalavrouziotis, Y. Ardali Global, Guest Editors, 2018, Global Nest Journal, Special issue on" ENVIRONMENTAL SCIENCES" Includes papers from 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS)(Giresun, Turkey, 31 August-3 September 2016). https://journal.gnest.org/node/6441?page=1

6. Laura Borea and Ioannis Kalavrouziotis, 2018. Editorial: Preface, DESALINATION AND WATER TREATMENT, Vol. 127 -Special issue on the 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017). 31 August-2 September 2017, Rhodes, Greece127(2018)1-1. DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2018.23158

7. Editors: Xrissi Karapanagiot and I.K.Kalavrouziotis, 2019, ‘Microplastics in Water and Wastewater’, IWA Book, ISBN13: 9781789060027

8. Editors: Ioannis Kalavrouziotis and Petros Kokkinos, 2019, E-Book Proceedings, 5th distance education e-learning International Summer School and Workshop on "Wastewater and Biosolids Management"

(WWSS19), taking place in Patras, Greece, July 22 - 27, http://online.fliphtml5.com/nebto/uzhh/

9. K.Katsanou, H.K.Karapanoagioti, I.K. Kalavrouziotis, 2019. Plastics and microplastics in the human water cycle. Chapter 1, Editors: Xrissi Karapanagioti and I.K.Kalavrouziotis, 2019, ‘Microplastics in Water and Wastewater’, IWA Book, ISBN13: 9781789060027

10. D,Papaioannou and I.K. Kalavrouziotis, 2109. Possible effects on plants due to microplastics in soils from wastewater effluent reuse or sewage sludge application. Chapter 11, Editors: Xrissi Karapanagioti and I.K.Kalavrouziotis, 2019, ‘Microplastics in Water and Wastewater’, IWA Book, ISBN13: 9781789060027

11. Καλαβρουζιώτης Ι, Καραπαναγιώτη, Χ., 2018. Οδηγός Μελέτης (Επιμέλεια και Συγγραφή) για το συνοδευτικό βιβλίο με τίτλο: ‘Wastewater and Biosolids Mangement’, ΕΑΠ.

Journals

1. KALAVROUZIOTIS I.K., P.A.DRAKATOS P.A., 2002, ‘Irrigation of Certain Mediterranean Plants with Heavy Metals’ International Journal of Environment and Pollution, Published by Unesco, volume 18, number 3, pp. 294-300.

2. KALAVROUZIOTIS I.K., STEPASHKO V., VISSIKIRSKY V., DRAKATOS P.2004, ‘Group method of data handling (GMDH) in modeling of growth dynamics of trees irrigated with wastewater’ in International Journal of Environment and Pollution, Vol. 21, no. 4, pp.350-364.

3. KALAVROUZIOTIS I.K., SAKELLARIOU,-MAKRANTOMAKI, M, VAGENAS, I., HORTIS, T., DRAKATOS, P.A., 2005, The potential for the systematic reuse of the wastewater effluents by the biological treatment plant of Agrinio, Greece on soils and agriculture, Freshenius Environmental Bulletin, Vol 14 (3), pp.204-211.

4. KALAVROUZIOTIS I.K., CARTER J.,MEHRA, A. VARNAVAS S.P., DRAKATOS P.A.2006, ‘Towards an understanding of metal contamination in food and soils related to road traffic’,Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 15, No 3, pp. 170-175.

5. KALAVROUZIOTIS I.K., APOSTOLOPOULOS, 2006, ‘An integrated environmental plan for the reuse of treaded wastewater from W.W.T.P. in urban areas’, International Journal of Building and Environment, Elsevier, vol. 42, issue 4, pp. 1862-1868.

6. KALAVROUZIOTIS I.K.,JONES P.W., CARTER J.,VARNAVAS, S.P.,2007 Uptake of trace metals of LYCOPERSICUM ESCULENDUM (Tomato) at a site Adjacent to a major road , Lamias, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 16, No 2, pp. 133-139.

7. SAKELLARIOU-MAKRANTONAKI, M., PAPALEXIS, D., NAKOS, N, KALAVROUZIOTIS, I. 2007.Effect of modern irrigation methods on growth and energy production of sweet sorghum (var.keller) on a dry year in central Greece, Agricultural Water Management, vol.90, issue 3,pp. 181-189.

8. ASIMAKOPOULOS, M.N., MIHALAKAKOU G., KALAVROUZIOTIS, I.K., APOSTOLOPOULOS, C.A., MATTHOPOULOS, D. 2007. The design and application of selected techniques for the environmental and energy improvement of buildings in urban areas-the case study of Patras, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 16 no 6.pp. 639-644.

9. KALAVROUZIOTIS,I.K., P. ROBOLAS, P. H. KOUKOULAKIS, A. H. PAPADOPOULOS, 2008. ‘Effects of municipal reclaimed wastewater on the macro and microelements status of soil and of Brassica oleracea var. Italica, and Brassica oleracea var. gemmifera’International Journal ‘Agricultural Water Management’ Vol. 95, issue 4, pp. 419-426.

10. VISSIKIRSKY, V., STEPASHKO, V., KALAVROUZIOTIS, V., VARNAVAS, S.2008. The road pollution impact on Zea Mays: Inductive modeling and Qualitative assessment, International Journal of Air, Soil and Water Pollution, Vol. 195, numbers 1-4, pp. 301-310.

11. AGGELI, K.,KALAVROUZIOTIS, I.K., BEZERGIANNI, S., 2009. ‘A proposal of a treated wastewater reuse design system in urban areas’ Fresenius Environmental Bulletin,Vol. 18, No 7b, pp. 1295-3001.

12. I. K. Kalavrouziotis, P. H. Koukoulakis, Mehra, A. 2010. ‘Quantification of elemental interaction effects in Brussels sprouts plants irrigated with treated municipal wastewater’ Desalination Journal, Vol. 254 ,issue 1-3 pp. 6-11.

13. F. Pedrero, I.K. Kalavrouziotis, J. Alarcon, P.Koukoulakis, T. Asano 2009. ‘Use of treated municipal wastewater in irrigated agriculture- Review of the practices in Spain and Greece’, Agricultural Water Management, Vol. 97(9) pp. 1233-1241.

14. D. Fatta-Kassinos, I.K. Kalavrouziotis, P. H. Koukoulakis, M.I. Vasquez 2011, ‘The risks associated with wastewater reuse and

xenobiotics in the agroecological environment’, The Science of the Total environment, 409, 3555-3563.

15. Kalavrouziotis I.K. and Koukoulakis P.H. 2011. Plant nutrition aspects under treated wastewater reuse management, Water, Air, Soil pollution, Volume 218, Numbers 1-4, pp. 445-456.

16. Kalavrouziotis I.K. 2011.Basic Principles of Treated Wastewater Reuse planning in Ecologically Sensitive, Water Air and Soil pollution, Water Air and Soil pollution, Vol. 221, issue 1, pp.159-168.

17. Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P.H., Ntzala G., Papadopoulos A., 2012. Proposed indices for assessing soil pollution under the application of sludge. Water Air and Soil Pollution, Vol. 223, issue 8:5189-5196, DOI 10.1007/s11270-012-1270-x

18. Varnavas S., Kalavrouziotis I., Karaberou G., Apostolopoulou K. and Varnavas P. 2012. Medical Gheοhemical Investigations in taking Precautionary Measures against Diseases. Protection of Human Health. Global Nest, Vol 14, No 4, pp. 505-515.

19. Georgia Ntzala, Prodromos H. Koukoulakis, Aristotelis H. Papadopoulos, Michalis Leotsinidis, Eleni Sazakli, Ioannis K. Kalavrouziotis, 2013. Interrelationships of pollution load index, transfer factor and concentration factor under the effect of sludge, Int. Journal Environmental Monitoring and Assessment, Volume 185, Issue 6, pp. 5231-5242, DOI 10.1007/s10661-012-2939-8.

20. Diamanti, M and Kalavrouziotis I.K.2013. Water Recourses Management and Natural Environment Changes in Ancient Pleurona, Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 13.3 pp. 590-598.

21. Ioannis K. Kalavrouziotis, Petros Kokkinos, Gideon Oron, Francesco Fatone, David Bolzonella Margarita Vatyliotou , Despo Fatta-Kassinos, Prodromos H. Koukoulakis, Soterios, P. Varnavas, 2015. Current status in wastewater treatment, reuse and research in some Mediterranean countries. Desalination and Water Treatment, International Journal, doi: 10.1080/19443994.2013.860632, 53 (2015) 2015–2030

22. Eleni Sazakli, Stavroula V. Zouvelou, Ioannis Kalavrouziotis and Michalis Leotsinidis, 2015. Arsenic and antimony removal from drinking water by adsorption on granular ferric oxide. Water Science and Technology, 71.4, pp. 622-629.

23. K. Kollyropoulos, G. P. Antoniou, I.K. Kalavrouziotis , J. A.Krasilnikoff, D.Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, 2015. ‘Hydraulic characteristics of the drainage systems of ancient Hellenic theatres: A case study at the theatre of Dionysus and its implications’, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 141, Issue 11, pp.04015018-1-9 (doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000906) .

24. Kalavrouziotis, I.K., Koukoulakis, P., Kostakioti, E. 2012. Assessment of metal Transfer Factor under irrigation with Treated Municipal Wastewater, Int. Journal Agricultural Water Management, Volume 103, pp. 114-119.

25. Kalavrouziotis I., Pedrero, F., Skarlatos, D. 2015. Water and Wastewater quality assessment based on Fuzzy modeling for the irrigation of Mandarin. Desalination and Water Treatment Journal, DOI:10.1080/19443994.2015.1110050

26. Golfinopoulos, A., Kalavrouziotis, I.K., Aga, V., 2016. The hydraulic technologies for the wastewater management applied in ancient Greece- A review. Desalination and Water Treatment, doi:10.1080/19443994.2016.1179224, Vol. 57, Issue 58, pp. 28015-28024.

27. Papaioannou, D., Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., Papadopoulos, F., 2016. Critical Ranges of Pollution Indices: A Possible Tool for Predicting Soil Heavy Metal Pollution Under Long Term Wastewater Reuse, Toxicological and Environmental Chemistry,DOI: 10.1080/02772248.2016.1189555, vol. 99 (2), pp. 197-208.

28. Giannakopoulos, E., Isari, E., Bourikas, K., Karapanagioti, H.K., Psarras, G., Kalavrouziotis, I.K. 2017. Oxidation of Municipal Wastewater by Free Radicals Mechanism. A UV/Vis Spectroscopy Study. Environmental Management, 10.1016/j.jenvman.2016.07.055, Volume 195, Part 2, 15 June 2017, Pages 186-194.

29. K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti , N. Mamassis , I.K. Kalavrouziotis, 2017. Urban planning and water management in Western Greece during the Classical and Hellenistic periods: the case of the Aetolian Makyneia. Water Supply IWA Journal, 17.3, DOI: 10.2166/ws.2016.145, pp. 621-630.

30. Anastasis Christou, Christodoulos Theologidis, Costas Costa, Ioannis K. Kalavrouziotis, Soterios P. Varnavas, 2017. Assessment of toxic and heavy metal concentrations in soils and wild and cultivated plants species in Limni abandoned copper mining site, Cyprus, Geochemical Exploration Journal, 178 pp.16-22.

31. D. Papaioannou, I.K. Kalavrouziotis, P.H. Koukoulakis, F. Papadopoulos and P. Psoma, 2018. Interrelationships of metal transfer factor under wastewater reuse and soil pollution,

Journal of Environmental Management, 216, pp. 328-336. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.008

32. Mohammad Javid Amiri, Mohammad Arshadi, Evangelos Giannakopoulos, Ioannis K. Kalavrouziotis, 2018. Removal of Mercury (II) and Lead (II) from Aqueous Media by Using a Green Adsorbent: Kinetics, Thermodynamic, and Mechanism Studies, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Vol.22, issue 2, 04017026-11, DOI: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000383.

33. N. Mourgkogiannis , I.K. Kalavrouziotis , H.K. Karapanagioti, 2018. Questionnaire-based survey to managers of 101 wastewater treatment plants in Greece confirms their potential as plastic marine litter sources. Marine Pollution Bulletin, Vol.133, pp. 822-827, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.06.044

34. Ioannis K Kalavrouziotis ,Prodromos H Koukoulakis ,Dimitrios Papaioannou ,Aradhana Mehra, 2018. pH and organic matter impact on the indices of soil metal load assessment under wastewater and biosolid reuse, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Volume 93, Issue 11, Pages 3244-3253 https://doi.org/10.30955/gnj.002758

35. Salar Rezapour, A.Samadi,Ioannis K.Kalavrouziotis, N.Ghaemian, 2018.Impact of the uncontrolled leakage of leachate from a municipal solid waste landfill on soil in a cultivated-calcareous environment, Waste Management Journal, Vol. 82, pp. 51-61, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.013

36. Papaionnou D., Koukoulakis, P.H., Lambropoulou D., Papageorgiou M., Kalavrouziotis I.K., 2019. The dynamics of the pharmaceuticals interactive capacity under the effect of artificial enrichment of soil with heavy metals and of wastewater reuse, The Science of the Total Environment, Volume 662, 20 April 2019, Pages 537-546 , https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.111

37. M. Zamparas, V.C. Kapsalis, G.L. Kyriakopoulos, K.G. Aravossis, A.E. Kanteraki,, A. Vantarakis, I.K. Kalavrouziotis, 2019. Medical waste management and environmental assessment in the Rio University Hospital, Western Greece, Sustainable Chemistry and Pharmacy 13 (2019) 100163

38. Papaionnou D., Koukoulakis, P.H., Lambropoulou D., Papageorgiou M., Kalavrouziotis I.K., 2020. Investigation of pharmaceutical and personal care product interactions of soil and beets (Beta vulgaris L.) under the effect of wastewater reuse, Chemosphere, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124553

39. P.Svarnas, E. Giannakopoulos, I.Kalavrouziotis, C. Krontiras, S. Georga, R. Pasolari, P.K. Papadopoulos, I. Apostolou, D. Chrysochoou, 2020. Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolids. The Science of the Total Environment Journal, Vol. 705, 135940, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135940

40. R. Pasolari, P.K.Papadopoulos, P. Svarnas, E. Giannakopoulos, I.K.Kalavrouziotis, S. Georga, C. Krontiras, 2020. “Macroscopic modelling of plasma effects on heat and fluid flow in a Dielectric Barrier Discharge based process for biosolid stabilization,” AIP Advances, https://doi.org/10.1063/1.5144385