Λογισμικό επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και  ιλύος - Decision Support System for Wastewater and Biosolid Reuse

Πρόκειται για εφαρμογή λογισμικού που επεξεργάσθηκε και υλοποίησε ύστερα απο ερευνα τρισήμιση ετών  η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου μας 'Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Aποβλήτων' και το οποίο σε αυτή του την έκδοση διανέμεται στους φοιτητές μας ατελώς.

Η Πλήρης έκδοση που θα αφορά Πανεπιστήμια, ερευντικά κέντρα, ερευνητές, Φορείς κ.α. θα διατεθεί σε ελληνική, αγγλική, κινεζική έκδοση συντόμως.

Η εφαρμογή βρίσκεται στη διεύθυνση:
Οι ελληνικές οδηγίες χρήσης:
http://wdss.eap.gr/wwes/images/WDSS-Student-User-Manual-el-GR-v1.0.pdf

Λογισμικό "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Σημείωση: Η παρούσα εφαρμογή δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Διαχείριση Αποβλήτων>> του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουτης από την κα Έλενα Αλεξοπούλου (MSc) και φέρει τίτλο <<Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής αναφορικά με τη Νομοθεσία των Στερεών και Υγρών Αποβλήτων>>.
Επιβλέπων της Δ.Ε. ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΑΠ Δρ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης , με την συμβολή του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Χατζηλυγερούδη και της Φωτεινής Γριβοκωστοπούλου από το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.