Τίτλος Τοποθεσία Ημερομηνίες Ιστοσελίδα Πρόσκληση για υποβολές

10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro–Industries

Rhodes, Greece

19-21/6/2019

Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα

6th IWA International Symposium on Water, Wastewater and Environment:
Traditions Religions and Cultures–28-30 April 2020

Istanbul, Turkey

28-30 April, 2020

Σχετική εικόνα