Μενού Κλείσιμο

Θερινά Σχολεία

Το εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έχει διοργανώσει οχτώ (8) Διεθνή εξ’ αποστάσεως Θερινά Σχολεία στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων & Βιοστερεών. 
Καθηγητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο έχουν λάβει μέρος, παρουσιάζοντας μελέτες περίπτωσης και καινοτόμες τεχνικές στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. 
Τα Θερινά Σχολεία έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές, ερευνητές και στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. 
Η θεματολογία του Θερινού Σχολείου εστιάζει στους τομείς της κατάλυσης, της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων με αποδέκτη την γεωργία, της μικροβιολογίας, της απορρύπανσης μέσω προσροφητικών υλικών και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας  αποβλήτων. Workshops αφιερωμένα σε ερευνητικά προγράμματα, παρουσιάσεις εργασιών σε ψηφιακά posters και οι εργαστηριακές ενότητες ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική αυτή εμπειρία.  

Summer School 2023

https://wastewater2023.eap.gr/

Summer School 2022

https://wastewater2022.eap.gr/

Summer School 2021

https://wastewater2021.eap.gr/

Summer School 2019

https://wastewater2019.eap.gr/

Summer School 2018

https://wastewater2018.eap.gr/

Summer School 2017

https://wastewater2017.eap.gr/

Summer School 2016

https://wastewater2016.eap.gr/

Summer School 2015

https://wastewater2015.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο