Μενού Κλείσιμο

Βίντεο

                   

                                     

"Το εργαστήριο Tεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων, της Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, και η Σχολή Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Southest University της Κίνας, διοργάνωσε στις 22-3-2024 την ημερίδα ” World Water Day. Water, Wastewater and Environment: Technology and Culture”
Eσπερίδα HOU x DAAD, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και έλαβε χώρα την Τετάρτη, 28.06.2023 στο Παράρτημα του Ε.Α.Π.
2nd International Workshop on Water, Wastewater and Environment: Technology, Traditions and Culture
Εσπερίδα "Τα Μικροπλαστικά στο Νερό,
στα Απόβλητα και στο Περιβάλλον"
(Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 8-11-2019)
PATRAS IQ 2019 | Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Αχαΐα
Επίσκεψη βιολογικός Αιγίου, Θερινό σχολείο Ιούλιος, 2017
Θερινό Σχολείο, ΕΑΠ, Διαχείριση υγρων αποβλήτων και βιοστερεών, 2017
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διήμερης διεθνούς επιστημονικής συνάντησης για τα Απόβλητα στο ΕΑΠ
Summer school HOU 2016 "Wastewater management"
Summer school HOU 2015 'Wastewater management'
Μετάβαση στο περιεχόμενο