Μενού Κλείσιμο

Προσωπικό

Καθηγητές σύμβουλοι του προγράμματος ΔΙΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ
  • ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΕΙ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Καθηγητής ΑΕΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  • ΚΟΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής ΑΕΙ

  • ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Καθηγητής ΑΕΙ
  • ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διδάκτορας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  • ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής ΑΕΙ
  • ΚΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής ΑΕΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
  • ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Καθηγητής ΑΕΙ
  • ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Διδάκτορας
Μετάβαση στο περιεχόμενο