Μενού Κλείσιμο

Papers

2022

Περιοδικά

 • K. Piperopoulos, A. Kaldellis, P. Oustadakis, M. Perraki, P. E. Tsakiridis, Valorization of Aluminum Salt Slag Washed Residue in the Production of Portland Cement Clinker, Journal of Sustainable Metallurgy, Volume 8, pages 102–111, 2022
 • E. Demetrelos, P Koukoulakis, S Kyritsis, A. Bountla, E. Isari and I. K. Kalavrouziotis, 2022. Impact of elemental interactions on soil metal availability and growth of Ryegrass (Lollium perenne L.) under wastewater and biosolids. Water Air and Soil Pollution Journal 233, Article number: 96, https://doi.org/10.1007/s11270-022-05561-5
 • Petros Kokkinos, Jose R. Comia Jr., Serena Caucci, Hiroshan Hettiarachchi, Florencio C. Ballesteros Jr, Gideon Oron, Miquel Salgot, Ioannis K. Kalavrouziotis, 2022, Wastewater and sludge reuse: Selected case studies across the globe. 250: 65-79 Desalination and Water Treatment. doi: 10.5004/dwt.2022.28183
 • Kanteraki, A. E., Isari, E. A., Svarnas, P., & Kalavrouziotis, I. K. (2022). Biosolids: The Trojan horse or the beautiful Helen for soil fertilization?. Science of The Total Environment839, 156270.

Συνέδρια

2021

Περιοδικά

 • Konstantinos Moustakas, Dimitrios Sotiropoulos and Stergios Vakalis, Evaluation of the biogas potential of agricultural biomass waste for energy applications in Greece: A case study of the western Greece region, Waste Management & Research 2021, Vol. 39(3) 438 –447

Συνέδρια

2020

Περιοδικά

 • P. Kechagia, D. Koutroumpi, G. Bartzas, A. Peppas, M. Samouhos, S. Deligiannis, Tsakiridis P.E., Waste marble dust and recycled glass valorization, in the production of ternary blended cements, Science of the Total Environment, 143224, 2020
 • Anastasia Kolokotsa, Michalis Leotsinidis, Ioannis Kalavrouziotis, Eleni Sazakli, Effects of tourist flows on antibiotic resistance in wastewater of a Greek island, First published: 02 August 2020, https://doi.org/10.1111/jam.14808
 • Nikoletta G. Ntalli , Efstathia X. Ozalexandridou , Konstantinos M. Kasiotis , Maria Samara and Spyros K. Golfinopoulos, Nematicidal Activity and Phytochemistry of Greek Lamiaceae Species, Agronomy 2020, 10(8), 1119; https://doi.org/10.3390/agronomy10081119 – 01 Aug 2020
 • P.Svarnas, E. Giannakopoulos, I.Kalavrouziotis, C. Krontiras, S. Georga, R. Pasolari, P.K. Papadopoulos, I. Apostolou, D. Chrysochoou, 2020. Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolids. The Science of the Total Environment Journal, Vol. 705, 135940, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135940
 • Papaionnou D., Koukoulakis, P.H., Lambropoulou D., Papageorgiou M., Kalavrouziotis I.K., 2020. Investigation of pharmaceutical and personal care product interactions of soil and beets (Beta vulgaris L.) under the effect of wastewater reuse, Chemosphere, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124553
 • Dimitris Zagklis, Eva Konstantinidou, Constantina Zafiri and Michael Kornaros, Assessing the Economic Viability of an Animal Byproduct Rendering Plant: Case Study of a Slaughterhouse in Greece, Sustainability2020,12, 5870; doi:10.3390/su12145870

Συνέδρια

2019

Περιοδικά

 • Emmanouil, C.; Bekyrou, M.; Psomopoulos, C.; Kungolos, A. An Insight into Ingredients of Toxicological Interest in Personal Care Products and A Small–Scale Sampling Survey of the Greek Market: Delineating a Potential Contamination Source for Water Resources. Water 2019, 11, 2501.
 • Papaionnou D., Koukoulakis, P.H., Lambropoulou D., Papageorgiou M., Kalavrouziotis I.K., 2019. The dynamics of the pharmaceuticals interactive capacity under the effect of artificial enrichment of soil with heavy metals and of wastewater reuse, The Science of the Total Environment, Volume 662, 20 April 2019, Pages 537-546 , https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.111
 • Diamantopoulou A.T. Kalavrouziotis Ι. K. Varnavas S. P. 2018. Geochemical investigations regarding the variability of metal pollution in the Amvrakikos Bay, Greece. GNEST Journal  Vol 21, No 1, pp 7-13,   DOI: https://doi.org/10.30955/gnj.002733
 • Zamparas M. Kapsalis V.C. Kanteraki A.E. Vardoulakis E. Kyriakopoulos G.L Kalavrouziotis I.K. 2018. Novel composite materials as P-adsorption agents and their potential application as fertilizers,GNESTJournal, Vol 21, No 1, pp 48-57, DOI: https://doi.org/10.30955/gnj.002752
 • Papaioannou Dimitrios, Kalavrouziotis K. Ioannis, Koukoulakis Prodromos, Papadopoulos Frantzis, Psoma Polixeni, Mehra Aradhana, 2018. Simulation of soil heavy metal pollution environmental stress on plant growth characteristics in the presence of wastewater, GNEST Journal,Vol. 21,No1, pp 23-29 DOI: https://doi.org/10.30955/gnj.002758
 • Pliatsikas I., Robou E., Samouhos M., Katsiotis N.S., Tsakiridis P.E., Valorization of demolition ceramic wastes and lignite bottom ash for the production of ternary blended cements, Construction and Building Materials, Volume 229, 30 December 2019, 116879.
 • Moustakas K., Parmaxidou P., Vakalis S., Anaerobic digestion for energy production from agricultural biomass waste in Greece: Capacity assessment for the region of Thessaly, Energy, DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116556

Συνέδρια

2018

Περιοδικά

 • Georgios Papamanolis, Evangelos Giannakopoulos, Ioannis Kalavrouziotis, 2018. ‘Shipyards waste and sustainable management in Greece :case study’, Desalination and Water Treatment , Vol. 127, pp. 90-96, DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2018.22595
 • Salar Rezapour, A.Samadi,Ioannis K.Kalavrouziotis, N.Ghaemian, 2018.Impact of the uncontrolled leakage of leachate from a municipal solid waste landfill on soil in a cultivated-calcareous environment, Waste Management Journal, Vol. 82, pp. 51-61, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.013
 • Ioannis K Kalavrouziotis ,Prodromos H Koukoulakis ,Dimitrios Papaioannou ,Aradhana Mehra, 2018. pH and organic matter impact on the indices of soil metal load assessment under wastewater and biosolid reuse, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Volume 93, Issue 11, Pages 3244-3253
 • Diamantopoulou A.T. Kalavrouziotis Ι. K. Varnavas S. P. 2018. Geochemical investigations regarding the variability of metal pollution in the Amvrakikos Bay, Greece. GNEST Journal, DOI: https://doi.org/10.30955/gnj.002733
 • Papamarkou S, Sifaki C., Tsakiridis P.E., Bartzas G., Tsakalakis K., Synthetic wollastonitic glass ceramics derived from recycled glass and medical waste incinerator fly ash, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 6, Issue 5, October 2018, Pages 5812-5819.
 • Papamarkou, S., Christopoulos, D., Tsakiridis, P.E., Bartzas, G., Tsakalakis, K., Vitrified medical wastes bottom ash in cement clinkerization. Microstructural, hydration and leaching characteristics, Science of the Total Environment, Volume 635, 1 September 2018, Pages 705-715.
 • N. Mourgkogiannis , I.K. Kalavrouziotis , H.K. Karapanagioti, 2018. Questionnaire-based survey to managers of 101 wastewater treatment plants in Greece confirms their potential as plastic marine litter sources. Marine Pollution Bulletin, Vol.133, pp. 822-827. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.06.044
 • D. Papaioannou, I.K. Kalavrouziotis, P.H. Koukoulakis, F. Papadopoulos and P. Psoma, 2018. Interrelationships of metal transfer factor under wastewater reuse and soil pollution, Journal of Environmental Management, 216, pp. 328-336. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.008
 • Zambaras, M. and I.K. Kalavrouziotis, 2018. Healthcare waste management in Greece. The example of Health Region of Western Greece, Peloponnese, Epirus and Ionian Islands, Global NEST Journal, Global NEST Journal, Vol 20, No 1, pp 96-102.
 • Mohammad Javid Amiri, Mohammad Arshadi, Evangelos Giannakopoulos, Ioannis K. Kalavrouziotis, 2018. Removal of Mercury (II) and Lead (II) from Aqueous Media by Using a Green Adsorbent: Kinetics, Thermodynamic, and Mechanism Studies, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Vol.22, issue 2, 04017026-11, DOI: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000383.
 • C. Tsakalou, S. Papamarkou, P.E. Tsakiridis, G. Bartzas, K. Tsakalakis, Characterization and leachability evaluation of medical wastes incineration fly and bottom ashes and their vitrification outgrowths, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 6, Issue 1, February 2018, Pages 367-376

Συνέδρια

 • Theodoros Kolonas, Petros Kokkinos, Ioannis Kalavrouziotis, 2018. Evaluation of decentralized wastewater treatment technologies for small communities of the South Aegean islands. II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL CLIMATE CHANGE, ENVIRONMENT AND ENERGY, Istanbul Aydin University,18 April, 2018
2017

Περιοδικά

 • K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti , N. Mamassis , I.K. Kalavrouziotis, 2017. Urban planning and water management in Western Greece during the Classical and Hellenistic periods: the case of the Aetolian Makyneia. Water Supply IWA Journal, 17.3, DOI: 10.2166/ws.2016.145, pp. 621-630.
 • D. Papaioannou, I.K. Kalavrouziotis, P.H. Koukoulakis, F. Papadopoulos and P. Psoma, 2017. Metal fixation under soil pollution and wastewater reuse. Desalination and Water Treatment Journal, Vol.65 pp.43-51.
 • Evangelos Giannakopoulos, Ioannis K. Kalavrouziotis, Hlias Dimitrelos, Prodromos. H. Koukoulakis, Soterios P. Varnavas, Frantzis Papadopoulos ,2017. “Evaluation of interactions among sewage sludge bioavailable metals from WWTPs using DTPA agent”, Desalination and Water Treatment Journal, Vol. 71, pp. 25-31.
 • Petros Gikas, Ezio Ranieri, Dimitrios Sougioultzis, Maria Farazaki and George Tchobanoglous. “Alternative collection systems for decentralized wastewater management: an overview and case study of the vacuum collection system in Eretria town, Greece”, Water Practice & Technology Vol 12 No 3, doi: 10.2166/wpt.2017.050
 • Komilis, D., et al. Generation and composition of medical wastes from private medical microbiology laboratories. Waste Management 61 (2017) 539–546, http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.01.033

Συνέδρια

 • Παπαγεωργίου Ε., Καλαβρουζιώτης Ι.Κ., Καραπαναγιώτη Χ.Κ., 2017 Καταγραφή πλαστικών και μικροπλαστικών απορριμμάτων στα λύματα γενικού νοσοκομείου Αθηνών και στα επεξεργασμένα λύματα κέντρου επεξεργασίας λυμάτων μιας μικρού μεγέθους και μιας μεσαίου μεγέθους πόλης, 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων και η συμβολή της στην κυκλική οικονομία», 14-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Νο F7.
 • Παντελίδης Εμμανουήλ, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Κασσωμένος Παύλος, Γκάρας Στέλιος, “ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΙΩΔΟΥΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ”, 37o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 19-21 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Papamanolis Georgios, Giannakopoulos Evangelos and Kalavrouziotis Ioannis 2017. Shipyards Waste and Sustainable Management in Greece. Case study, 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2017, 31 August-2 September 2017, Rhodes, Greece.
 • Giannakopoulos E., Isari E, Alexandropoulou S., Bourikas, K, Karapanagioti H.K., Kalavrouziotis I.2017. Spectroscopic evaluation of modified biosolids. Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, planning and Economics, Thessaloniki, Greece, June, 25-30, ISBN:978-618-5271-15-2.
 • Tsakalou C., Tsakiridis P.E. Characterization and Leachability Evaluation of Fly and Bottom Ashes Generated During Incineration of Medical Wastes, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, 21-24 June 2017.
 • Lais A., Barampouti E.M., Mai S.*, Challenges and opportunities of anaerobic digestion of agricultural residues and livestock manure in the regional unit of Florina, Greece, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 21-24 June 2017, Athens, Greece.
 • Παληογιάννης Ν.Σ., Μάη Σ., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Ανάκτηση υλικών από απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με έμφαση σε κινητά τηλέφωνα και Η/Υ, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Λάης Α., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Μάη Σ., Δυναμικό παραγωγής ενέργειας με αναερόβια χώνευση από αγροτικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα στο νομό Φλώρινας, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Κούρος Ν., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Μάη Σ., Προοπτικές και προκλήσεις ενεργειακής αξιοποίησης εξαντλημένων σπόρων στις ελληνικές ζυθοποιίες, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Κοίλιαρης Π., Μάη Σ., Μπαραμπούτη Ε.Μ., Βιομηχανική παραγωγή εκρηκτικών: Περιβαλλοντικός αντίκτυπος αποβλήτων και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Κανελλοπούλου Ζ., Κελέσης Α., Μαλέα Π., Πετρακάκης Μ.Ι., Κασσωμένος Π. και Τζουμάκα Π. “Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ (2006-2013)” 6ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 5-7 ΜΑΪΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Ευαγγελόπουλος Β., Λίτου Φ., Κελέσης Α., Κασσωμένος Π., Ζώρας Σ., Σωτηρόπουλος Δ. και Πετρακάκης Μ.Ι. “ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” 6ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 5-7 ΜΑΪΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Γούναρη Β., Κελέσης Α. και Κασσωμμένος Π. “ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” 6ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 5-7 ΜΑΪΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2016

Περιοδικά

 • K. Kollyropoulos, F. Georma, F. Saranti , N. Mamassis , I.K. Kalavrouziotis, 2016. Urban planning and water management in Western Greece during the Classical and Hellenistic periods: the case of the Aetolian Makyneia. Water Supply IWA Journal, DOI: 10.2166/ws.2016.145
 • Golfinopoulos, A., Kalavrouziotis, I.K., Aga, V., 2016. The hydraulic technologies for the wastewater management applied in ancient Greece- A review. Desalination and Water Treatment, doi:10.1080/19443994.2016.1179224
 • Papaioannou, D., Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., Papadopoulos, F., 2016. Critical Ranges of Pollution Indices: A Possible Tool for Predicting Soil Heavy Metal Pollution Under Long Term Wastewater Reuse, Toxicological and Environmental Chemistry,DOI: 10.1080/02772248.2016.1189555
 • Giannakopoulos, E., Isari, E., Bourikas, K., Karapanagioti, H.K., Psarras, G., Kalavrouziotis, I.K. 2016. Oxidation of Municipal Wastewater by Free Radicals Mechanism.A UV/Vis Spectroscopy Study. Environmental Management, 10.1016/j.jenvman.2016.07.055

Συνέδρια

 • Τσίπα Χ., Ι. Δ. Μαναριώτης, Χ.Κ. Καραπαναγιώτη (2016) Χρήση ροφητικού υλικού Biochar για την απομάκρυνση χαμηλής συγκέντρωσης υδραργύρου από υδατικά διαλύματα. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: έρευνα και εκπαίδευση με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη» 2-4 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
 • Κανελλοπούλου Ζ., Κελέσης Α., Μαλέα Π., Πετρακάκης Μ.Ι., Κασσωμένος Π. και Τζουμάκα Π., “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: Έρευνα και Εκπαίδευση με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016
 • Κελέσης Α., Κωστέα Β., Κασσωμένος Π., Ρεμουντάκη Ε. και Πετρακάκης Μ.Ι., “ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ”, 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: Έρευνα και Εκπαίδευση με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016
 • Κελέσης Α., Λίτου Φ., Ευαγγελόπουλος Β, Κασσωμένος Π., Ζώρας Σ., Σωτηρόπουλος Δ. και Πετρακάκης Μ.Ι., “ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΡΜ10 ΚΑΙ ΡΜ2.5 ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”, 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία: Έρευνα και Εκπαίδευση με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016.
 • Ιωάννης Μόσχος και Αλέξανδρος Κατσαούνης, ”Ανάλυση ρύπων από ελαφρά οχήματα στον πολεοδομικό ιστό της Πάτρας”, Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, σελ 66, Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2016
 • K. Kollyropoulos , F. Georma , F. Saranti , N. Mamassis , I.K. 2016. A preliminary study on urban planning and water and drainage management practices in the Ancient Greek settlement of the Aetolian Makyneia, Greece. 4th IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations (WWAC2016) – September 17-19, Coimbra, Portugal.
 • D. Papaioannou, I.K., Kalavrouziotis, P.H., Koukoulakis, F. Papadopoulos, P.Psoma, 2016. Heavy metal transfer to Beta vulgaris L., under soil pollution and wastewater reuse. 13th IWA International Conference on Small Water and Wastewater Systems, 14-16 September, Athens, Greece.
 • D. Papaioannou, I.K., Kalavrouziotis, P.H., Koukoulakis, F. Papadopoulos 2016. Interrelationship of pollution indices with plant yield, pH and EC under enrich soil with heavy metals. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Turkie, 31August-03 September.
 • Giannakopoulos, E., Alexandropoulou, S., Isari, E., Bourikas, K., Karapanagioti, H.K.,Kalavrouziotis, I.K., 2016. Sustainable Degradation of Municipal Sludge by Using Phytochemical Molecules with Antioxidative Activity. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment International Conference, 3-8 July, Mykonos, Greece,p.144-147
 • Nikolaidou P., Triantafyllou A., Kantiranis N. and Filippidis A. ‘MINERALOGICAL COMPOSITION OF SUSPENDED PARTICLES PM10 IN THE PTOLEMAIS-KOZANI AREA, MACEDONIA, GREECE’, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, 2016, Proceedings of the 14 th Intern. Congress, Thessaloniki, May 2016
2015

Περιοδικά

 • “Biosorption of Cu 2+ and Ni 2+ by Arthrospira platensis with different biochemical compositions”
  Giorgos Markou, Dimitris Mitrogiannis, Abuzer Çelekli, Hüseyin Bozkurt, Dimitris Georgakakis, Constantinos V. Chrysikopoulos
  The Chemical Engineering Journal (Impact Factor: 4.32). 01/2015; 259:806-813. DOI: 10.1016/j.cej.2014.08.037
 • K. Kollyropoulos, G. P. Antoniou, I.K. Kalavrouziotis , J. A.Krasilnikoff, D.Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, “Hydraulic characteristics of the drainage systems of ancient Hellenic theatres: A case study at the theatre of Dionysus and its implications”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 141, Issue 11, 2015, pp.04015018-1-9 (doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000906)
 • Papaioannou, D., Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., Papadopoulos, F., The dynamics of elemental interactions and their contribution to soils of Elias Prefecture, Greece, Global Nest Journal, Vol. 17, Issue 4, 2015, pp:835-846.

Συνέδρια

 • Papaioannou, D., Koukoulakis, P.H., Papadopoulos F., Papadopoulos A.H. and Kalavrouziotis, I.K. 2015. ‘Assessment Of Heavy Metal Soil Pollution In The Prefecture Of Elias, Greece’ IWA Balkan Young Water Professionals Conference 2015 May 10-12, Thessaloniki, Greece, pp.118-125.
 • Χαϊνά Ε., Κελέσης Α., Πετρακάκης Μ.Ι., Κασσωμένος Π., και Παρασχά Α., “Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΜ 10 ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ”, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου, 2015
 • Παρασχά Α., Κελέσης Α., Κασσωμένος Π., Πετρακάκης Μ.Ι. και Χαϊνά Ε., “Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ”, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου, 2015
 • Παπαδημητρίου E., Ευαγγελόπουλος B., Κελέσης A., Ζώρας Σ., Κασσωμένος Π. και Πετρακάκης M.Ι., “TA ΕΠΙΠΕ∆Α ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΝΕΥΣΙΜΑ
  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ”, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου, 2015
 • V. Evagelopoulos, E. Papadimitriou, A. Kelessis, S. Zoras, P. Kassomenos, M.J. Petrakakis, “Trace elements (heavy metals) in atmospheric particulate matter over a lignite burning area of western Macedonia, Greece”, 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015), Mykonos island, Greece, 14-18 of June, 2015
Παλαιότερα

Περιοδικά

 • Mantas E., Remoundaki E., Halari I., Kassomenos P., Theodosi C., Hatzikioseyian A. & Mihalopoulos N. Mass closure and source apportionment of PM2.5 by Positive Matrix Factorization analysis in urban Mediterranean environment Atmospheric Environment, 94: 154-163, 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231014003495
 • Remoundaki E., Bourliva A., Kokkalis P., Mamouri R.E., Papayannis A., Grigoratos T., Samara C. & Tsezos M. PM10 composition during an intense Saharan dust transport event over Athens (Greece) Science of the Total Environment, 409(20): 4361-4372, 2011 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711006504


Συνέδρια

 • Apostolos G Kelessis, Pavlos Kassomenos, Maximos J Petrakakis, Eirini Karakatsouli, “Benzene Levels in the Atmosphere of Large Greek Urban Centers”, 17th International MESAEP Symposium Istanbul/Turkey, September 28 to October 1, 2013
 • Ε. Καρατσίβου και Χ. Καραπαναγιώτη, «Αξιολόγηση της υπάρχουσας διαχείρισης των ιατρικών στερεών αποβλήτων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας και προτάσεις για βελτίωση» 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΣΔΑ, Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε κρίση, Νέες προκλήσεις και προοπτικές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012.
 • E. Remoundaki, A. Bourliva, R. E. Mamouri, A. Papayannis, C. Samara and M. Tsezos PM10 concentration levels, composition and morphology and aerosol vertical profiles by multi-wavelength Raman-Lidar during a Saharan dust transport event over Athens, Greece, Proceedings of Pre10 Conference, Corfu, Greece, 5-9 July, 2010.
 • Δημητριάδου A., και Καραπαναγιώτη X.K., «Tασενεργές ενώσεις και πράσινες λύσεις: Ιδιότητες, τύχη, και επιπτώσεις» 3ο Συνέδριο Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σεπ. 2009, Θεσσαλονίκη.
 • Χριστίνα Κουρεντή, Σταυρούλα Πουλή, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και Σωτήριος Βαρνάβας, 2014. Διερεύνηση επιλογών και κριτηρίων, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης, μετά από πρόκληση περιβαλλοντικών ζημιών σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους στην Ελλάδα, ελληνική εδαφολογική εταιρία , Πάτρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο