Φασματοφωτόμετρο φθορισμού

 

 Ηλεκτροχημικός ανιχνευτής

 

Προφίλ Εργαστηρίου

Από τις 25.01.2017 βάση του ΦΕΚ 144, στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ξεκίνησε η λειτουργία του "Εργαστήριου Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης  Αποβλήτων" (Εργ. ΤΑΔΑ).

Η κύρια αποστολή του Εργ. ΤΑΔΑ είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών και δράσεων στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων με στόχο: (α) την προστασία των φυσικών πόρων μέσω της μείωσης της άμεσης διάθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον και της αξιοποίησής τους ως εδαφοβελτιωτικό εδάφους και compost στην γεωργία (ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών), (β) ενίσχυση της  βιο-οικονομίας μέσω της ανάπτυξης και παραγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων από την διαχείριση των αστικών αποβλήτων και (γ) ενσωμάτωση νέων γνώσεων στην ενδυνάμωση της ποιότητας των εδαφών και της αύξησης της παραγωγικότητας των καλλιεργειών (δ) ανάπτυξη ασαφούς λογικής και λογισμικου στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

i. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 44/ 25.01.2017.

ii. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην περιοχή των τεχνολογιών αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων και της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 144/ 25.01.2017.

iii. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

iv. Η υποστήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. Δήμων και βιομηχανιών ζωνών στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων που αφορούν την λειτουργία των σταθμών.

v. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

vi. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Προσωπικό Εργ. ΤΑΔΑ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Δρ. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής ΣΘΕΤ-ΕΑΠ, Agronomist, Environmental Geochemistry

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

 • Δρ. Γιαννακόπουλος Ευάγγελος, PostDoc ΕΑΠ, Physicist, Postdoctoral research in Environmental Physicochemistry-Ph.D, Natural Materials and Molecular Mechanisms.
 • Δρ. Κόκκινος Πέτρος, PostDoc ΕΑΠ, Molecular Biologist, Postdoctoral research in Environmental Microbiology, Molecular Diagnosis and Public Health
 • Δρ. Παπαιωάννου Δημήτριος, Γεωπόνος
 • Κουκουλάκης Πρόδρομος (MSc), Γεωπόνος
 • Σπύρος Κυρίτσης, πτυχιούχος Πληροφορικής, ΕΑΠ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Κολλυρόπουλος Κώστας,
 • Ισαρη Εκάβη-Αικατερίνη
 • Καραχάλιος Ηλίας,
 • Μιχαλόπουλος Σωτήριος
 • Αμπλιανίτη Παγώνα
 • Κολοκοτσά Αναστασία

Περισσότερα : ΦΕΚ: 144/25-01-2017